Bon

Bon – rdzenna tradycja duchowa Tybetu

Historycznie rzecz ujmując, początki Bonu sięgają osiemnastu tysięcy lat wstecz. Aspekt duchowy miesza się z historycznym, ponieważ mówiąc o Bonie, trzeba wziąć pod uwagę wielu lamów, praktykujących przez wiele lat w różnych czasach.

Bon założony został przez Buddę Tenpę Sienraba, który urodził się w kraju Siang Siung. Był to w owych czasach bardzo duży kraj, a Tybet stanowił małą jego część (na wschodzie). Budda Tenpa Sienrab był już oświecony, przyszedł jednak na świat aby nauczać. Był nauczycielem świata. W Siang Siung nauczał Sutry, Tantry i Dzogczen. Podczas swego życia odwiedził Nepal i Tybet. W Tybecie są miejsca związane z jego pobytem: jest to góra Kailaś, bardzo ważna i niezwykła, cel licznych pielgrzymek. Jest również druga góra, w dolinie Kongpo, zwana Kongpo Bonri. „RI” znaczy: góra. A więc Góra Bonu w dolinie Kongo. Wielu ludzi, cierpiących na różne choroby, przez cały rok pielgrzymuje do tych gór i okrąża je, aby uzyskać uzdrowienie. Gdy Tenpa Sienrab odwiedził górę Kailaś, pobłogosławił ją. Błogosławieństwa mogą być udzielane w różny sposób – przez dmuchnięcie, lub dotyk ręki. Jednak kiedy Tenpa Sienrab przybył na góry Kailaś i Kongpo Bonri, medytował tam i dzięki mocy swej medytacji podporządkował sobie duchy i bóstwa zamieszkujące te góry, a potem zawarł z nimi porozumienie, na mocy którego duchy i bóstwa obiecały, że do końca tego świata będą przebywać na swych górach i pomagać Tybetańczykom oraz całemu światu. Porozumienie to jest właśnie błogosławieństwem Tenpy Sienraba dla świętych gór.

W czasie, gdy Tenpa Sienrab odwiedził Tybet, panował tam szamanizm. Składano ofiary krwawe oraz drobne ofiary dla lokalnych duchów. Nie było wówczas w Tybecie żadnej wiedzy o systemach Sutry, Tantry ani Dzogczen. Jako bardzo początkującym, Tenpa Sienrab udzielił Tybetańczykom nauk o sutrze, ich pierwszego poziomu. Ogólnie biorąc, nauki Sutry dzielą się na cztery poziomy. Poziom pierwszy dotyczy wróżenia, odzyskiwania duszy oraz bardzo prostych rytuałów uzdrawiających, pomagających na przykład przy złym samopoczuciu lub utracie apetytu. Później Tenpa Sienrab powrócił do Siang Siung. Kiedy odszedł z tego świata, jego uczniowie przenieśli Bon z Siang Siung do Tybetu. Nauki Sutry, Tantry i Dzogczen kwitły w Tybecie przez osiem do dziewięciu tysięcy lat, aż do dziś.

Co to znaczy: Sutra, Tantra i Dzogczen. Sutra to ścieżka wyrzeczenia, Tantra to ścieżka przekształcenia, a Dzogczen to ścieżka samowyzwolenia. Sutra jest podstawą wszelkiej medytacji, wszelkiej praktyki, wszelkich działań, wiodących ku oświeceniu. Wielu ludzi obecnie mówi, że najważniejsze są nauki Dzogczen. Rzeczywiście, tak jest. Wielu ludzi uważa, że Dzogczen jest o wiele łatwiejszą i szybszą drogą do oświecenia, niż pozostałe ścieżki. Jednak aby studiować Dzogczen należy przejść przez sutrę i tantrę. Bez wiedzy o tych dwóch ścieżkach, bardzo trudno jest zrozumieć pogląd Dzogczen.

Umysł nasz jest stale czymś zajęty. Sądzę, że każdy zdaje sobie z tego sprawę. Praktyki wszystkich trzech ścieżek mają na celu utrzymanie umysłu w stanie skupienia i stabilności. Umysł jest rozproszony i zajęty czymś, ponieważ znajduje się pod wpływem niewiedzy. W aspekcie pozytywnym, umysł nasz jest umysłem naturalnym. W aspekcie negatywnym, jest pełen niewiedzy. Niewiedza jest korzeniem, z którego wyrastają złe uczucia: gniew, przywiązanie, zazdrość, pożądanie. Razem stanowi to pięć trucizn, które przez cały czas mają pod kontrolą nasz naturalny umysł. Bywa, że czujemy się spokojni i szczęśliwi, aż tu nagle zachodzi coś co nam się nie podoba. Spokój i szczęście znikają w jednej chwili, nasz umysł całkowicie się zmienia i stajemy się nieszczęśliwi. Kto to sprawił? Właśnie niewiedza. Pięć trucizn sprawia, że nasze ciało jest stale bardzo zajęte. Pięć trucizn jest zawsze z nami. Potrzebujemy uwolnić się od nich.

Szukając na zewnątrz nie znajdziemy nic, co by nam pomogło to uczynić. Klucz do oświecenia jest w naszym posiadaniu – to pierwotna natura naszego umysłu, którą należy rozpoznać. Trzeba odnaleźć umysł, który jest stale czymś zajęty. Poszukiwać go. Przez większość czasu jesteśmy zajęci, pracujemy, podlegamy wpływowi pięciu trucizn, a wtedy nasz umysł przypomina małpkę. Za dużo się porusza, skacze, szuka, sprawdza. To chcemy słodyczy, to znów soli. Może się jednak zdarzyć, że znajdziemy się w pokojnym, ustronnym miejscu i wtedy spróbujmy zachować spokój, przyjrzeć się sobie i poszukać samych siebie. Czyniąc tak, czasem odnajdujemy swoją naturę umysłu. We wszystkich trzech rodzajach nauk: sutrze, tantrze i Dzogczen, zawarte jest zrozumienie natury umysłu. Sutra mówi, że truciznę należy odrzucić. Tantra mówi, że można ją przekształcić w mądrość. Pogląd Dzogczen mówi, że truciznę należy pozostawić tam, gdzie jest, nie tykać jej, nie zbliżać się, a wówczas nie będzie w stanie nam zaszkodzić.

Zarówno w buddyzmie jak i w Bonie istnieje wiara w odrodzenie. Wszystkie istoty posiadające świadomość, które żyją – umrą, a potem znów się odrodzą. Proces ten będzie trwał aż do osiągnięcia przez nie oświecenia. Wszystkie istoty odradzały się już miliony razy, w różnych miejscach, jako ludzie, lub też zwierzęta. Miliony razy już żyliśmy na tym świecie. Proces ten powoduje, że każda żyjąca istota mogła być kiedyś naszą matką. Jeśli zrozumienie natury umysłu nie przychodzi nam łatwo, należy przejść nauki wstępne i główne, ale przede wszystkim należy rozwinąć w sobie współczucie. Rozwijanie współczucia dzieli się na pięć poziomów. Pierwszy z nich nosi po tybetańsku nazwę MA SIE. Oznacza to, że wszystkie świadome istoty były naszymi matkami. Drugi stopień to pamiętanie o tym, że były to matki bardzo dobre, kochające i troskliwe. Matka jest dla nas bardzo szczególną istotą. Nosi dziecko pod sercem, a gdy ono już żyje samodzielnie, dba o nie i troszczy się. Wiąże ją z dzieckiem bardzo silna energia, która utratę dziecka czyni bólem nie do zniesienia. Pamiętając o tym, na drugim stopniu współczucia rozwijamy w sobie taką właśnie miłość do wszystkich istot. Na trzecim stopniu myślimy o tym, jak możemy się matce odwdzięczyć. Myślimy o tym, że obowiązkiem naszym jest niesienie pomocy wszystkim istotom, ponieważ są to nasze matki. Czwarty stopień, to pobudzenie w sobie, głęboko w sercu, miłości, która będzie stanowić o niesieniu pomocy wszystkim istotom. Z miłości, a nie z obowiązku. Piąty stopień to pragnienie osiągnięcia oświecenia właśnie po to, aby pomóc wszystkim istotom, bo w ten sposób można pomóc im najlepiej.

Jeśli nie zdołamy uzyskać oświecenia w tym życiu, pomyślmy o życiu następnym. Jakie ono będzie, zależy w dużym stopniu od naszych obecnych działań. Nasze obecne życie natomiast zostało uwarunkowane naszym poprzednim życiem. A więc gdy chcemy w następnym życiu mieć wolność, dobre warunki, więcej mocy, więcej czasu na praktykę, musimy zasiać odpowiednie nasienie, które przyniesie takie rezultaty. Na tym chciałbym zakończyć moje krótkie wyjaśnienia.

Tokden Czongtul Rinpocze

Przewiń do góry